نمایندگی فروش کلیه آثار انتشارات بهمن برنا

فروشگاه خوارزمی: میدان انقلاب-خیابان انقلاب-بین 12فروردین و فخررازی-پلاک 1268  تلفن: 66400706

فروشگاه روزبهان: خیابان انقلاب-روبروی دانشگاه تهران-بین فخررازی و خیابان دانشگاه-پلاک 1206  تلفن:66495855

فروشگاه بیدگل: خیابان انقلاب-مقابل دانشگاه تهران-بین خیابان 12فروردین و فخررازی-پلاک1274  تلفن: 66963617

شهر کتاب مرکزی: خیابان شریعتی-بالاتر از مطهری-نبش کوچه کلاته-شماره743  تلفن: 88408288