درآمدی بر نظریه های فرهنگی

مطالعه در حوزه ی نظریه های فرهنگی ،گام بسیار مهمی در شناخت و تبیین فرهنگ هر جامعه ای است و ادراک بیشتر نظریه های فرهنگی را می توان در بستر نظریه های جامعه شناسی جستجو کرد. برقراری ارتباط بین این دو حوزه می تواند به دریافت نظریه های فرهنگی به عنوان نظریه هایی که نسبت به سایر نظریه های علوم انسانی متاخر هستند بسیار کمک کند

دانلود بخشی از کتاب:

 my pdf icon

اطلاعات تکميلي

  • موضوع: جامعه شناسی
  • پديدآورنده: دکتر طاهر جعفری-دکتر محمدهادی منصوری
  • تعداد صفحات: 242
  • نوبت چاپ: اول
  • شمارگان: 1000
  • شابك: 978-600-97688-4-4
  • تاريخ نشر: 1397
320,000ریال
تعداد: